Name Hund: Evoluvulus of Big Wood CO. JP;LJS 2007, DtJch. DTK 2007, VDH-Jg.-Sieger Leipzig 200,7 DtJch VDH 2007, BJS 2007, 11x V1, 2x BOB

Datum

Ort

Art

Richter

CAC DTK

CAC DTK Res

CAC VDH

CAC VDH Res

CAC DTK/J

CAC DTK/J Res

CACIB

BOB

06.05.07

Dortmund

ESVDH

 

 

 

 

 

 

 

 

n.vorgest.

10.06.07

Lauterbach

LS 07

Finnern

 

 

 

 

X

 

 

V1 LJS07

16.06.07

Buchs

CAC

Kliebenstein

 

 

 

 

 

 

 

V 3

17.06.07

Buchs

WSWUT

Bauchal (I)

 

 

 

 

 

 

 

V 3

15.07.07

Herne

KS 07

Hiddes (NL)

 

 

 

 

 

X

 

V 2

19.08.07

Wennebostel

SZS

Hornig

 

 

 

 

X

 

 

V1

02.09.07

Luxemburg

CACIB

G. Schwab (L)

 

 

 

 

 

 

 

V3

08.09.07

Leipzig

CAC

S. Osterwalder

 

 

X J

 

X

 

 

V1

09.09.07

Leipzig

CACIB

R. Osterwalder

 

 

X J

 

X

 

X

V1 BOB

12.10.07

Dortmund

BSZ

Eiben

 

 

X J

 

X

 

 

V1BJS07

13.10.07

Dortmund

CAC

Kubli

 

 

X J

 

X

 

 

V1

27.10.07

Hannover

SZS

Komorowski

 

 

 

 

X

 

 

V 1

28.10.07

Hannover

CACIB

Kleister

 

 

X J

 

X

 

 

V 1 BOB

24.11.07

Potsdam

SZS

Dietl

X

 

X

 

 

 

 

V 1

25.11.07

Potsdam

LS 07

Witter

 

 

X

 

 

 

 

V 1

08.12.07

Kassel

CACIB

Wördemann

X

 

X

 

 

 

X Res.

V 1